Rss Feed

Văn bản Chính sách, vay vốn

Số: 157/2015/NQ-HĐND
Tên: (Nghị Quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 90/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh “Ban hành quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp Hà Tĩnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới”)

Ngày BH: (11/12/2015)

Số: 644 /2015/QĐ-UBND
Tên: (Về việc ban hành quy định thực hiện một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp Huyện Hương Khê theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2015-2020)

Ngày BH: (04/03/2015)

Số: 57 /2014/NQ-HĐND
Tên: (Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện Hương Khê theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2015-2020)

Ngày BH: (29/12/2014)

Số: 1107 /QĐ-UBND
Tên: (V/v phê duyệt quy hoạch vùng sản xuất cây trồng, vật nuôi nông nghiệp chủ yếu giai đoạn 2012 - 2020 huyện Hương Khê)

Ngày BH: (10/04/2012)

Số: 03/2014/QĐ-UBND
Tên: (V/v bãi bỏ, bổ sung, điều chỉnh cơ chế, chính sách áp dụng trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh)

Ngày BH: (11/02/2014)

Số: 1543/QĐ-UBND
Tên: (Quyết định Về việc Quy định cơ chế hỗ trợ để khuyến khích các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2015)

Ngày BH: (16/07/2015)

Số: 1582/2015/QĐ-UBND
Tên: (Quyết định V/v sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định 01/2014/QĐ-UBND ngày 29/42014 "về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi và công tác thú y giai đoạn 2014-2016")

Ngày BH: (20/07/2015)

Số: 01/2014/QĐ-UBND
Tên: (Quyết định V/v Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi và công tác thú y huyện Can Lộc giai đoạn 2014-2016)

Ngày BH: (28/09/2014)

Số: 2259/QĐ-UBND
Tên: (Quyết định V/v Quy định tạm thời cơ chế hỗ trợ khuyến khích các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới 2015)

Ngày BH: (19/05/2015)

Số: 1009/QĐ-UBND
Tên: (Quyết định V/v Phân bổ chi tiết nguồn vốn hỗ trợ cho các xã điểm nông thôn mới để xây dựng các điểm thu gom rác thải tập trung)

Ngày BH: (03/03/2015)

Menu Hệ thống

Liên kết website

Quyết liệt tái cơ cấu Ngành Nông nghiệp

Quyết liệt tái cơ  cấu Ngành Nông nghiệp

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016, kế hoạch 5 năm 2016-2020 ngành Nông nghiệp và...

Ngày thứ 7 cho nông thôn mới Hà Tĩnh

5 năm trước, khi Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự - Trưởng BCĐ chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh (nay là Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh) tổ chức về cơ sở để kiểm tra, chỉ đạo và định...

Ngày thứ 7 cho nông thôn mới Hà Tĩnh
 

Thời tiết

Trần Huy Oánh
0987.989.989
Dương Tr Giang
0971.923.222
Lê Xuân Tùng
0919.383.666

Thống kê

  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 47
  • Tháng hiện tại: 1614
  • Tổng lượt truy cập: 72263